Miscellaneous - Cris Gentis

Lake Huron, Alpena, Michigan

freighterairplane